РЕКВІЗИТИ МИТНИЦІ

Звертаємо увагу, в зв’язку з  введенням в дію з 01.01.2020 року нового плану рахунків відкрито новий депозитний рахунок 3557 у Державній казначейській службі України на ім’я Державної митної служби для зарахування коштів підприємств у вигляді авансових платежів (передоплати), що вносяться до/або під час митного оформлення. Зарахування коштів на депозитний рахунок 3734, відкритий у Державній казначейській службі України на ім’я Державної митної служби України здійснюється включно по 31.12.2019.

Починаючи з 01.01.2020 року зарахування коштів авансових платежів (передоплати) підприємствами здійснюється виключно на новий депозитний рахунок 3557, відкритий у Державній казначейській службі України на ім’я Державної митної служби України.

Крім того повідомляємо, що залишки коштів, які знаходяться на депозитному рахунку 3734 будуть переведені на новий депозитний рахунок 3557 Державної митної служби України та можуть бути використані для митного оформлення товарів підприємств.

 

Реквізити нового рахунку Державної митної служби України, який буде функціонувати з 01 січня 2020 року:

Реквізити депозитного рахунку 3557, відкритого на ім’я Державної митної служби України (єдиний рахунок) для зарахування авансових платежів (передоплати):

Рахунок: UA988999980355789000001101079,

Банк отримувача: ДКСУ (Держказначейство),

МФО банку: 899998,

Отримувач: Державна митна служба України,

ЄДРПОУ: 43115923

 

Звертаємо увагу, що цей рахунок не призначений для митного оформлення товарів громадян! Авансові платежі для митного оформлення товарів громадян зараховуються на рахунки митниць Державної митної служби України.

Інформація щодо реквізитів депозитних рахунків 3557, відкритих на балансі Державної казначейської
служби України на ім’я митниць Держмитслужби для митного оформлення товарів громадян
           
Назва  митниці Код території Код банку
 (МФО ДКСУ)
Номер рахунку Код
ЄДРПОУ
Призначення рахунку                       
Подільська митниця Держмитслужби 2 899998 UA358999980355729000003432049 43350542 Рахунок для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення 
Волинська митниця Держмитслужби 3 899998 UA688999980355749045401160644 43350888 Рахунок для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення 
Дніпровська митниця Держмитслужби 4 899998 UA768999980355759000001162145 43350935 Рахунок для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення 
Азовська митниця Держмитслужби 5 899998 UA398999980355789000001157528 43333684 Рахунок для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення 
Закарпатська митниця Держмитслужби 7 899998 UA918999980355769045401162334 43337207 Рахунок для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення 
Східна митниця Держмитслужби 12 899998 UA688999980355769000001162371 43336287 Рахунок для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення 
Галицька митниця Держмитслужби 13 899998 UA388999980355729045403160675 43348711 Рахунок для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення 
Одеська митниця Держмитслужби 15 899998 UA848999980355719045401140128 43333459 Рахунок для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення 
Поліська митниця Держмитслужби 17 899998 UA978999980355779000001162125 43350097 Рахунок для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення 
Слобожанська митниця Держмитслужби 20 899998 UA978999980355779045402162572 43332958 Рахунок для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення 
Чорноморська митниця Держмитслужби  21 899998 UA068999980355719454343335608 43335608 Рахунок для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення 
Буковинська митниця Держмитслужби  24 899998 UA958999980355739045402157624 43332555 Рахунок для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення 
Північна митниця Держмитслужби 25 899998 UA668999980355789000001162377 43332675 Рахунок для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення 
Київська митниця Держмитслужби 26 899998 UA948999980355769089801432060 43337359 Рахунок для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення 
Енергетична митниця Держмитслужби 28 899998 UA438999980355729089801432068 43334913 Рахунок для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення 

Повернення коштів авансових

II. Порядок повернення коштів авансових платежів (передоплати)

1. Платник податків має право на повернення залишків коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734 (далі – депозитний рахунок 3734), відкритого на ім’я митниці ДФС у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві (далі – Головне управління Казначейства у м. Києві), та з відповідного банківського балансового рахунку 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності» (далі – банківський рахунок 2603), відкритого на ім’я митниці ДФС в уповноваженому банку.

2. Для повернення коштів авансових платежів (передоплати) платником податків до митниці ДФС подається заява в письмовому вигляді довільної форми, підписана платником податків та головним бухгалтером (у разі наявності), або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Така заява може бути подана протягом 1095 днів з дня внесення авансових платежів (передоплати) на рахунок митниці ДФС.

У заяві платником податків вказуються:

1) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України платника – юридичної особи (далі – код за ЄДРПОУ) або прізвище, ім’я та по батькові й реєстраційний номер облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків платника – фізичної особи (далі – реєстраційний номер облікової картки платника податків), або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

2) сума коштів до повернення;

3) напрям(и) перерахування коштів:

а) на поточний рахунок платника податку в установі банку із зазначенням реквізитів;

б) для виплати готівкою (у разі, якщо кошти авансових платежів (передоплати) вносилися готівкою);

в) для подальших розрахунків як авансові платежі (передоплата) або грошова застава:

на депозитний рахунок 3734 іншої митниці ДФС;

на банківський рахунок 2603 іншої митниці ДФС, у разі якщо кошти авансових платежів (передоплати) вносилися готівкою.

3. Після реєстрації в митниці ДФС заява платника податку про повернення залишків коштів авансових платежів (передоплати) передається на опрацювання до структурного підрозділу, що виконує функції з адміністрування митних платежів митниці та підготовки висновку (далі – Підрозділ).

4. Підрозділ у термін не більше п’яти робочих днів:

перевіряє наявність коштів на депозитному рахунку 3734 за даними автоматизованої системи митного оформлення;

резервує заявлені до повернення платником податків суми коштів на період розгляду заяви шляхом проставлення відповідної відмітки в автоматизованій системі митного оформлення;

готує висновок про повернення коштів авансових платежів (передоплати) (далі – висновок) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

у разі якщо вказана у заяві платника податків сума за даними автоматизованої системи митного оформлення у повному обсязі відсутня, готує та направляє платнику податків письмову відмову у поверненні коштів з депозитного рахунку 3734 з пропозицією щодо проведення звірки залишків сум коштів авансових платежів (передоплати) на депозитному рахунку 3734;

у разі якщо заявником не виконано вимоги пункту 2 цього розділу, готує та направляє платнику податків письмову відмову у поверненні коштів з депозитного рахунку.

5. Для підписання висновку керівнику (заступнику керівника) митниці ДФС подаються заява платника податку, висновок, підписаний керівником (заступником керівника) Підрозділу, акт звірки (у разі складання). Висновок підписується не пізніше 8 робочих днів від дати реєстрації документа.

6. Висновок реєструється в журналі реєстрації висновків про повернення коштів авансових платежів (передоплати), який ведеться Підрозділом, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Оригінал висновку не пізніше наступного робочого дня з дня його реєстрації службовою запискою передається Підрозділом до структурного підрозділу, що виконує функції з облікової політики на основі положень (стандартів) бухгалтерського обліку, для повернення коштів. Документи разом з копією висновку залишаються у Підрозділі.

7. Підрозділ у відповідній формі автоматизованої системи митного оформлення коригує суму коштів, у межах якої можна здійснювати сплату платежів при митному оформленні товарів (зменшуючи загальну суму на суму коштів, яка підлягає поверненню платнику податків), та зазначає реквізити вищезазначеного висновку, на підставі якого таке коригування проведено.

8. Реквізити документа, згідно з яким повертаються такі кошти, посадова особа Підрозділу заносить до журналу реєстрації висновків про повернення коштів авансових платежів (передоплати).

9. На підставі виписки з депозитного рахунку митниці ДФС, отриманої від Головного управління Казначейства у м. Києві, або оригіналу прибуткового касового ордера Підрозділом уносяться відповідні зміни до відповідної форми автоматизованої системи митного оформлення.