РЕКВІЗИТИ МИТНИЦІ

Реквізити нового рахунку Державної митної служби України, який буде функціонувати з 01 січня 2020 року:

Реквізити депозитного рахунку 3557, відкритого на ім’я Державної митної служби України (єдиний рахунок) для зарахування авансових платежів (передоплати):

Рахунок: UA988999980355789000001101079,

Банк отримувача: ДКСУ (Держказначейство),

МФО банку: 899998,

Отримувач: Державна митна служба України,

ЄДРПОУ: 43115923

Призначення платежу: «*;350;ЄДРПОУ платника податків;передоплата (доплата) за митне оформлення;;;».

 

Звертаємо увагу, що цей рахунок не призначений для митного оформлення товарів громадян! Авансові платежі для митного оформлення товарів громадян зараховуються на рахунки митниць Державної митної служби України. Більш детально на сайті ДСМУ.

Рахунки для сплати митних платежів для громадян

Рахунки для зарахування авансових платежів (передоплати), що вносяться громадянами до/або під час митного оформлення, а також коштів, які сплачуються за порушення вимог митних режимів транзиту та тимчасового ввезення щодо товарів що оформлювались із використанням книжок МДП та книжок (карнетів) А.Т.А.

Код Код ЄДРПОУ IBAN Назва
UA100000 43337359 UA948999980355769089801432060 Київська митниця
UA102000 43332675 UA668999980355789000001162377 Північна митниця
UA110000 43350935 UA768999980355759000001162145 Дніпровська митниця
UA204000 43350097 UA978999980355779000001162125 Поліська митниця
UA205000 43350888 UA688999980355749045401160644 Волинська митниця
UA209000 43348711 UA388999980355729045403160675 Галицька митниця
UA305000 43337207 UA918999980355769045401162334 Закарпатська митниця
UA401000 43350542 UA358999980355729000003432049 Подільська митниця
UA408000 43332555 UA958999980355739045402157624 Буковинська митниця
UA500000 43333459 UA128999980355789045402140128 Одеська митниця
UA508000 43335608 UA068999980355719454343335608 Чорноморська митниця
UA700000 43333684 UA398999980355789000001157528 Азовська митниця
UA702000 43336287 UA688999980355769000001162371 Східна митниця
UA807000 43332958 UA978999980355779045402162572 Слобожанська митниця
UA903000 43334913 UA438999980355729089801432068 Енергетична митниця

 

Повернення коштів авансових

II. Порядок повернення коштів авансових платежів (передоплати)

1. Платник податків має право на повернення залишків коштів авансових платежів (передоплати) з депозитного рахунку 3734 (далі – депозитний рахунок 3734), відкритого на ім’я митниці ДФС у Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Києві (далі – Головне управління Казначейства у м. Києві), та з відповідного банківського балансового рахунку 2603 «Розподільчі рахунки суб’єктів господарської діяльності» (далі – банківський рахунок 2603), відкритого на ім’я митниці ДФС в уповноваженому банку.

2. Для повернення коштів авансових платежів (передоплати) платником податків до митниці ДФС подається заява в письмовому вигляді довільної форми, підписана платником податків та головним бухгалтером (у разі наявності), або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Така заява може бути подана протягом 1095 днів з дня внесення авансових платежів (передоплати) на рахунок митниці ДФС.

У заяві платником податків вказуються:

1) найменування та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України платника – юридичної особи (далі – код за ЄДРПОУ) або прізвище, ім’я та по батькові й реєстраційний номер облікової картки платника податків у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків платника – фізичної особи (далі – реєстраційний номер облікової картки платника податків), або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

2) сума коштів до повернення;

3) напрям(и) перерахування коштів:

а) на поточний рахунок платника податку в установі банку із зазначенням реквізитів;

б) для виплати готівкою (у разі, якщо кошти авансових платежів (передоплати) вносилися готівкою);

в) для подальших розрахунків як авансові платежі (передоплата) або грошова застава:

на депозитний рахунок 3734 іншої митниці ДФС;

на банківський рахунок 2603 іншої митниці ДФС, у разі якщо кошти авансових платежів (передоплати) вносилися готівкою.

3. Після реєстрації в митниці ДФС заява платника податку про повернення залишків коштів авансових платежів (передоплати) передається на опрацювання до структурного підрозділу, що виконує функції з адміністрування митних платежів митниці та підготовки висновку (далі – Підрозділ).

4. Підрозділ у термін не більше п’яти робочих днів:

перевіряє наявність коштів на депозитному рахунку 3734 за даними автоматизованої системи митного оформлення;

резервує заявлені до повернення платником податків суми коштів на період розгляду заяви шляхом проставлення відповідної відмітки в автоматизованій системі митного оформлення;

готує висновок про повернення коштів авансових платежів (передоплати) (далі – висновок) за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

у разі якщо вказана у заяві платника податків сума за даними автоматизованої системи митного оформлення у повному обсязі відсутня, готує та направляє платнику податків письмову відмову у поверненні коштів з депозитного рахунку 3734 з пропозицією щодо проведення звірки залишків сум коштів авансових платежів (передоплати) на депозитному рахунку 3734;

у разі якщо заявником не виконано вимоги пункту 2 цього розділу, готує та направляє платнику податків письмову відмову у поверненні коштів з депозитного рахунку.

5. Для підписання висновку керівнику (заступнику керівника) митниці ДФС подаються заява платника податку, висновок, підписаний керівником (заступником керівника) Підрозділу, акт звірки (у разі складання). Висновок підписується не пізніше 8 робочих днів від дати реєстрації документа.

6. Висновок реєструється в журналі реєстрації висновків про повернення коштів авансових платежів (передоплати), який ведеться Підрозділом, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Оригінал висновку не пізніше наступного робочого дня з дня його реєстрації службовою запискою передається Підрозділом до структурного підрозділу, що виконує функції з облікової політики на основі положень (стандартів) бухгалтерського обліку, для повернення коштів. Документи разом з копією висновку залишаються у Підрозділі.

7. Підрозділ у відповідній формі автоматизованої системи митного оформлення коригує суму коштів, у межах якої можна здійснювати сплату платежів при митному оформленні товарів (зменшуючи загальну суму на суму коштів, яка підлягає поверненню платнику податків), та зазначає реквізити вищезазначеного висновку, на підставі якого таке коригування проведено.

8. Реквізити документа, згідно з яким повертаються такі кошти, посадова особа Підрозділу заносить до журналу реєстрації висновків про повернення коштів авансових платежів (передоплати).

9. На підставі виписки з депозитного рахунку митниці ДФС, отриманої від Головного управління Казначейства у м. Києві, або оригіналу прибуткового касового ордера Підрозділом уносяться відповідні зміни до відповідної форми автоматизованої системи митного оформлення.