Авто комерційного призначення/Commercial vehicle

Згідно з пунктом 59 частини першої статті 4 Митного кодексу України від 13.03.2012 № 4495-VI (далі – Кодекс) транспортні засоби комерційного призначення – будь-яке судно (у тому числі самохідні та несамохідні ліхтери та баржі, а також судна на підводних крилах), судно на повітряній подушці, повітряне судно, автотранспортний засіб (моторні транспортні засоби, причепи, напівпричепи) чи рухомий склад залізниці, що використовуються в міжнародних перевезеннях для платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів разом з їхніми звичайними запасними частинами, приладдям та устаткуванням, а також мастилами та паливом, що містяться в їхніх звичайних баках упродовж їхнього транспортування разом із транспортними засобами комерційного призначення.

Загальні умови тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України визначені главою 18 Кодексу, а саме:

пунктами 1-2 частини шостої статті 104 Кодексу

Для поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, зокрема, повинна:

1) подати митному органу, що здійснює випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення у режимі тимчасового ввезення, документи на такі товари, транспортні засоби, що підтверджують мету їх тимчасового ввезення;

2) у випадках, передбачених законодавством, надати митному органу зобов’язання про реекспорт товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які тимчасово ввозяться, у строки, встановлені митним органом;

частинами першою-другою статті 105 Кодексу

У митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами поміщуються виключно товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у статті 189 Кодексу та в Додатках В.1-В.9, С, D до Конвенції про тимчасове ввезення /м. Стамбул, 1990 рік/ (далі – Конвенція), на умовах, визначених цими Додатками, а також повітряні судна, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу.

Довідково. Згідно з пунктом 2 статті 2 Конвенції, не впливаючи на положення Додатка E (Додаток щодо товарів, які ввозяться з частковим звільненням від ввізного мита та податків), режим тимчасового ввезення надається з загальним умовним звільненням від ввізного мита та податків і без застосування ввізних обмежень чи заборон економічного характеру.

Згідно з пунктом „a” статті 5 Додатка C до Конвенції для того, щоб можна було скористатись правами на пільги, що надаються цим Додатком, транспортні засоби комерційного використання повинні бути зареєстрованими на території, яка не є територією тимчасового ввезення, на ім’я особи, яка зареєстрована або постійно проживає за межами території тимчасового ввезення, і ввозитись та використовуватись особами, які здійснюють свою діяльність з такої території.

При цьому, пунктом „a” статті 7 Додатка C до Конвенції зазначається, що незважаючи на положення статті 5 цього Додатка, транспортні засоби комерційного використання можуть використовуватись третіми особами, які мають належний дозвіл користувача права на тимчасове ввезення і які здійснюють свою діяльність на користь останнього, навіть якщо вони зареєстровані або постійно проживають на території тимчасового ввезення.

Відповідно до пункту „b” статті 1 Додатка C до Конвенції „комерційне використання” означає платне перевезення осіб або промислове чи комерційне платне або безоплатне перевезення вантажів.

Пунктом „f” статті 1 Конвенції термін „особа” означає як фізичну, так і юридичну особу, якщо інше не передбачене контекстом.

У разі порушення умов митного режиму тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов’язана сплатити суму податкового зобов’язання та пеню відповідно до Податкового кодексу України;

частиною другою статті 108 Кодексу

Строк тимчасового ввезення транспортних засобів комерційного призначення встановлюється митним органом з урахуванням того, що ці транспортні засоби повинні бути реекспортовані відразу ж після закінчення транспортних операцій, для яких вони були ввезені;

пунктом 8 частини третьої статті 110 Кодексу

Гарантія дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення не вимагається, зокрема, щодо транспортних засобів комерційного призначення;

частинами першою, третьою-четвертою статті 112 Кодексу

Митний режим тимчасового ввезення завершується шляхом реекспорту товарів, транспортних засобів комерційного призначення, поміщених у цей митний режим, або шляхом поміщення їх в інший митний режим, що допускається Кодексом, а також у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті.

Митний режим тимчасового ввезення припиняється митним органом у разі конфіскації товарів, транспортних засобів комерційного призначення, їх повної втрати внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили за умови підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів.

У разі припинення митного режиму тимчасового ввезення згідно з частиною третьою цієї статті реекспорт товарів, транспортних засобів комерційного призначення не вимагається, а гарантії, надані відповідно до статті 110 Кодексу, підлягають поверненню (вивільненню).

Ураховуючи викладене, громадянин-резидент України може тимчасово в’їжджати на територію України на транспортному засобі комерційного призначення зі звільненням від оподаткування і без застосування гарантії за умови, що вказаний транспортний засіб знаходиться у власності юридичної особи, яка зареєстрована на території іншої держави, та використовується в комерційних цілях (платне перевезення осіб або промислове чи комерційне платне або безоплатне перевезення вантажів).

При цьому особа, яка ввозить транспортний засіб комерційного призначення на митну територію України, повинна мати:

документи, що підтверджують факт здійснення цією особою діяльності на користь юридичної особи, яка є власником транспортного засобу;

документи на транспортний засіб, що підтверджують мету його тимчасового ввезення;

належний дозвіл користувача права на тимчасове ввезення транспортного засобу.

Тимчасово ввезений на митну територію України транспортний засіб комерційного використання повинен бути вивезений відразу ж після закінчення транспортних операцій, для яких він був увезений.